<$BlogRSDUrl$>
Queremos crear un espacio de debate. Mentras avanzamos no uso da informática, aquí tes as nosas reflexións.
Se queres contarnos algo, ou se queres recibir automáticamente no teu correo os artigos, escribenos a QUEDAMOS SEN CORREO

2004-11-10

Um PGOM baixo suspeita 

Forges no País o 8/11/2004

O passado dia 8 de Novembro, com longas esperas no Registro Municipal, acabava na Estrada o praço de alegaçons ao Plano Geral de Ordenaçom Urbana que a estas alturas o nosso concelho ainda nom tem.

Temos que recordar que Ramom Campos foi elegido alcalde a primeira vez em 1991 tras umha moçom de censura que muitos denunciarom incitada por promotoras que nom queriam que Psoe e Bng aprovaram daquela um PGOM que dificultasse a especulaçom urbanística. Devemos admitir que se esta é a razom da sua promoçom como alcalde, a elecçom foi a correcta.

O primeiro projecto de PGOM da Estrada foi adjudicado à empressa Arteplán, que cobrou pelos seus serviços, apesar de que o seu trabalho foi revocado no 2000 tras receber 1544 alegaçons (lavoz 11/06/00). Resulta que este PGOM actual, realizado tendo em conta as alegaçons do anterior para melhorar a sua qualidade (?), recebeu mais de 2000 alegaçons. Decidirá novamente o Concelho atirar o dinehiro de tod@s nós e anulá-lo? Pode-se consentir que umha empresa com meio trabalho feito por outra, meta tanto a pata??

Mas, e esta é a pergunta do milhom, quem a empressa que conseguiu bater o recorde de alegaçons???

Depois de revocar aquele primeiro PGOM, o Concelho convocou um concurso para eleger a nova empressa. Esta foi ADIU SL, que receberá 421.000 ¤ (mais de 70 milhons de pesetas) pelo seu trabalho. A adjudicaçom é feita tras ser estimado "o conhecimento do município e a reduçom do praço de elaboraçom do plano geral", que seria de seis meses. O segundo ponto foi altamente cumprido: mais de dous anos depois ainda nom fôrom quem de aprová-lo (cobrarám igual o dinheiro?).

O primeiro ponto explica demasiadas cousas. A empressa pode pressumir de conhecer A Estrada porque o seu gerente é o arquitecto Carlos Rosón Gasalla. Claro que este senhor conhece A Estrada!!! Como que tem relaçom directa com a primeira sentência que condeia ao Concelho da Estrada por actuaçons urbanísticas ilegais!!!.

Os feitos remontan-se aos anos 1993 e 1994 nos que o Grupo de Governo Municipal Presidido por Ramón Campos, aproban as licéncias dos edifícios situados na intersección da rua Pérez Viondi con Irmáns Valadares (con 2 alturas máis do permitido) e os edifícios da prolongación de Xusto Martínez (cunha altura máis do permitido para esa rua, sendo a prolongación máis estreita), en contra dos informes dos técnicos municipais, xa que vulneraban a normativa urbanística vixente. O Bloque Nacionalista Galego apresentou denúncias no julgado contra ambas as decissons, dando-lhe a razom a Audiência Provincial, o Tribunal Superior de Justiça da Galiza e o Tribunal Supremo. Na actualidade, tanto o alcalde como parte dos seus concelheiros estám pendientes dumha posterior denúncia por prevaricaçom (e no meio anda também Jesús Palmou, todo um conselheiro). É de interesse um comentário da sentência do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza: "Pocas veces en cuestiones litigiosas de naturaleza urbanísitica se observa con tanta claridad un actuar municipal contrario a Derecho, Tanto en la resolución de la Comisión de Gobierno de 8 de noviembre de 1993, como en la del pleno de 5 de agosto de 1994" (podedes consultar todas as sentências na página do BNG).
Para se defender, o PP alegou que "os acordos urbanísticos anulados tinham informes favoráveis, tanto do redactor das normas urbanísticas (no caso da rua Justo Martínez) como do arquitecto encarregado do estudo de detalhe (no caso do edíficio na Irmáns Valhadares)" (lavoz 08/06/02). É CASUALIDADE QUE O ARQUITECTO EN QUESTOM LEVE POR NOME CARLOS ROSÓN GASALLA?? No DOG do 15 de Xuño de 1994 sai anunciado o seu estudo de detalhe "que afecta à alinhaçom da rua Pérez Viondi no tramo comprendido entre Irmáns Valladares e Praça de Galiza".

Se este senhor foi quem de mentir (dim-no os tribunais) dizendo que un edifício estava em umha praça em que bem se vê que nom está, que nom será quem de mentir no PGOM?? Nom explica isto em parte as grandes injustiças que os vizinhos detectamos no mesmo?? É de recibo que o futuro urbanístico da nossa vila e das nossas aldeias estejam em mans dum senhor com actuaçons no nosso concelho questionadas pela Justiça???

Comments:
Unha das claras consecuencias da falta dun PXOM na Estrada é a ausencia de chan industrial. No novo Plan, disque van resolver esta eiva, mais os empresarios advirten que non hai garantías de desenvolvemento do chan industrial que figura no Plan Xeral, unha parte del supostamente de iniciativa pública. Polo de agora, o único proxecto para dotar de chan industrial a A Estrada radica nunha ampliación PRIVADA do polígono de Toedo. Algún empresario, en 'petit comite' non dubida en calificar de ESPECULADORES ós promotores da devandita ampliación. A empresa promotora é Sansinaes, vinculada a Sangiao (Silleda) e parece ser que tamén, pásmense, ó propio alcalde, RAMÓN CAMPOS. Do rumor, moi estendido pola Estrada, nunca lle escoitei nada á presunta OPOSICIÓN MUNICIPAL. ¿U-la oposición? A algúns igual se lles foron tódolos folgos defendendo ós grandes terratenentes inmobiliarios da vila...
 
É divertido isto da internet: procurei o nome da empresa que citas no comentário, Sansinaes, e já un dos primeiros documentos a relaciona co Polígono de Toedo e co Arquitecto este em questom, CArlos Rosón Gasalla: Eles o guisam e eles o comem: Artigo de El Correo Gallego.
ÁREA DE COMPOSTELA

Martes 14 de Octubre de 2003El PP retira la polémica propuesta para conceder licencia a Lidl y en ToedoM.G\A ESTRADA

El urbanismo estradense da otro giro desde la suspensión de licencias decretada a finales de septiembre. Los informes del secretario y del arquitecto Carlos Rosón, en los que se apuntaba la posibilidad de dar licencia al plan parcial de Lidl y a Sansinaes para ampliar el polígono de Toedo, quedaron sobre la mesa.

Ambos se retiraron del orden del día, (el punto estaba mal redactado, como ya advirtiera la oposición) quedando sólo como propuesta la de otorgar licencias en el suelo industrial existente a día de hoy en Toedo para evitar la fuga de empresas a municipios limítrofes. Aunque al final también se retiró, los grupos de la oposición llevaban hechos los deberes y hubo un sustancioso debate, con elogios para el edil de Urbanismo, José Manuel Reboredo, y reproches varios al alcalde, Ramón Campos, que incluso llegó a amenazar con llevar al juzgado sus presuntos "intereses'' en el polígono de Toedo. Manuel Otero (PSOE) y Gonzalo Constenla (BNG), criticaron las intromisiones de Campos en la redacción del PXOM. Así las cosas, sólo se podrán realizar las obras de ornato y mantenimiento que caen de cajón.
 
AEDRU 1 de xuño de 2006.- NOTA INFORMATIVA de AEDRU.org (Asociación Estradense para a Defensa do Rural e Urbano).

Os veciños estamos fartos de tantos contos.

Desde AEDRU, creemos que estamos na obriga de ofrecer os inestimables servicios dos nosos asesores urbanísticos, e o Concello ten a obriga de aceptálo, dado que a situación actual deriva de non haber feito caso das súas observacións no informe xeral presentado e solicitado polo propio concello.

Aedru quere informar aos veciños do pobo de A Estrada a súa posición con respecto á dificil situación na que o goberno local deixa ao concello, derivada da redacción do pretendido PXOM que xa está a durar 16 anos e con resultados nefastos. En opinión da patronal, "a economía do concello non pode aguantar máis esta paralización das licencias" que hasta o momento "causóu uns graves danos", dos que espera que "non sexan irreparables", e as mais de 3000 persoas que pediron a correcións do PXOM, están totalmente dacordo con estas afirmacións. Dado que o goberno municipal recoñeceu que non van a dar feito as correcións antes do dia 16 de agosto, fecha límite para o levantamento de suspensión de licencias, a Agrupacion AEDRU, cree que non se pode ter paralizado ao pobo da Estrada por mais tempo, e menos por motivos políticos, polo que exiximos de inmediato SE LEVANTEN AS LICENCIAS DE OBRAS XA, tal como fixemos ao día seguinte de recibir o informe da Xunta.

Os veciños estamos fartos de tantos contos, e a xente do rural síntese moi enganada pois lle prometeron moitas cousas que non van a poder cumplir. Desde este colectivo avalado por mais de 3000 firmas exiximos que se de solución aos problemas por parte dos políticos locais, e si non son capaces de solucionar esto, o normal, é que dimitan e se deixen de tomar o pelo á xente.

As correccións do PPXOM xa debían estar feitas fai moito tempo, sobre todo cando o pedian mais de 3000 persoas, pois o grupo de goberno municipal xa sabía que a Xunta non iba a aprobarlle o PXOM sin corríxilo. Neste caso estáse a demostrar que o pobo foi mais intelixente que o equipo de goberno municipal.

O Pxom está cheo de erros, irregularidades e arbitrariedades que é necesario corrixir xa, e non creemos que agora unha persona descoñecedora da realidade da Estrada poida facer nunhas semanas o que non fixo a comisión de urbanismo en catro anos. Creeemos que o que está a acontecer, é un gran representación teatral política para lavar a cara co gallo das próximas eleccions municipais, que para algúns creemos van a ser as derradeiras.

Eso de que as normas subsidiarias non son aplicables, según dín os técnicos municipais, é un autentico despropósito xurídic, pois ninguén pode sacarse normas do bolsillo que non estén na Lei e a Lei manifesta claramente que o planeamento municipal ten vixencia indefinida mentras non entre en vigor un novo planeamento; polo tanto ao non ter sido aprobado o Plan presentado, éste, non entróu en vigor, o que ven a indicarnos que as normas subsidiarias siguen vixentes, como dice el artículo 92 da Lei do Solo de Galicia.

Xa quedóu demostrado de como o urbanismo en mans do PP, foi utilizado antes das anteriores elecccións, con fins claramente políticos e partidistas, involucrando e enganando a moita xente tan sólo co ánimo utilizar a súas propiedades cara aos seus fins políticos, non dudando en facer ilegalidades, abrindo rúas, inauguradas polo Conselleiro de Política Territorial Señor Cuiña, e polo Conselleiro de Xustiza Señor Palmóu, con falsas promesas de clasificación dos solos para facer creer que estaban a desenrolar A Estrada, cas consecuencias que de todo esto se deriva.

A obsesión municipal de intentar seguir coa paralización de licencias solo ten dúas lecturas:

1º- Ou que pretenden favorecer a algús promotores que están constuyendo agora e que poden vender con moita facilidade ao non ter competencia, ou, 2º- Que non son conscentes do dano que están causando á dinámica económica de A Estrada, o que supón unha ignorancia supina pola incapacidad de xestion sobre os intereses xeráis do pobo.

Caqueira dos dous supostos, é deplorable, e si malo resulta ser o primeiro por corrupto, malo tamén resulta ser o segundo por ignorancia.

O que non entendemos son os motivos politicos polos cales puxeron na mente das xentes a idea de que sin Plan Xeral é a morte de A Estrada e con Plan é a vida, porque como xa dixemos, sin Plan Xeral, rixen as normas subsidiarias e poden darse licencias tanto no rural como no urbano consolidado sin necesidade doutras historias, así como para desenrolar o solo apto para urbanizar ou o industrial, pode facerse mediante planes parciáis, cousa que tiñan que haber feito fai moitos anos e logo modificar puntualmente situacións.

E esto solo indica que é a propia incapacidade do concello, para ir diante das necesidades, porque non é que vaian detrás delas, senon que nunca as viron, por eso non van detrás de nada, como por exemplo nas necesidades de viviendas de protección oficial, as cales non tiñan en absoluto en conta, cando planificaron este PXOM.
 
Enviar um comentário

This page is powered by Blogger. Isn't yours?